Girls Varsity Basketball · LadyCat Basketball vs Warsaw